Buitenschoolse Opvang (B.S.O.)

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Little Jungle en Korein Baarle Hertoglaan. We hebben een intentieverklaring getekend en dat houdt in dat wanneer u gebruik wil maken van buitenschoolse opvang, het kind altijd geplaatst kan worden op een van deze beide voorzieningen. U bent vrij om uw kind(eren) aan te melden op een andere BSO. Alleen is plaatsing dan niet gegarandeerd.