MR 1

Op maandag 26 september jl. heeft de eerste MR vergadering plaatsgevonden van het nieuwe schooljaar.
We heten Ayten van harte welkom als nieuw lid van de MR.
De MR geleding bestaat dit jaar uit :

- oudergeleding: Filip Lijnen, Inge Böckel en Ayten Üstüner
- personeelsgeleding: Maaike Visser, Marianne van der Veen en Maikel ten Kate

Inhoudelijk is in deze vergadering het volgende besproken:

* Activiteitendag/ schoolreisje en schoolkamp
* De enquêtes WMK sociale veiligheid ouders, leerlingen en personeel

De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op maandag 7 november om 18.00 uur.

MR 2:
Op maandag 7 november is de tweede bijeenkomst geweest van de MR van het schooljaar 2016-2017.
Inhoudelijk is deze vergadering het volgende besproken:
 • Schoolplan
 • Ontruimingsplan
 • Schoolzelfevaluatie
 • Jaarverslag MR 2015-2016
De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op maandag 12 december om 18.00 uur.

MR 3 :
Op maandag 12 december 2016 is de MR voor de derde keer bij elkaar gekomen.
In deze vergadering is het volgende besproken:
 • SOP (schoolondersteuningsprofiel)
 • Cultuurbeleid
 • Begroting ouderbijdrage
Het agendapunt TSO is verschoven naar de MR 4 vergadering van 23-01-2017 i.v.m. afwezigheid.
De volgende MR vergadering staat gepland op maandag 23 januari 2017 om 18.15 uur.

MR 4:
Op maandag 22 januari 2018 is de MR geleding voor de 4e keer bij elkaar gekomen voor een vergadering.
In deze vergadering zijn de volgende punten besproken:
 • Jaarverslag 2016-2017
 • Begroting
 • Gezonde school
De volgende vergadering staat  gepland op maandag 12 maart 2018 met als starttijd 19.00 uur.


MR 5 :
Op maandagavond 12 maart jl. is de MR voor de vijfde keer bij elkaar gekomen voor een vergadering.
In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken:
 
 • Missie en visie MR
 • Zittingstermijn Inge
 • Vakantierooster 2018-2019 
  De volgende MR vergadering staat gepland op maandagavond 9 april 2018 met als starttijd: 19.00 uur.
MR 6 verslag:
Op maandag 9 april is de MR voor de zesde keer bij elkaar gekomen voor een vergadering.
Inhoudelijk zijn de volgende punten besproken:
 • TSO
 • Formatie / groepsindeling
 • Thema avond GMR 18 april
 • Werving nieuw MR lid
Op maandag 28 mei 2018 staat de zevende MR vergadering gepland. Aanvang; 19.00 uur.