Welkom bij de medezeggenschapsraad (MR)
 
Volgens de Wet op de Medezeggenschap is er aan onze school een Medezeggenschapsraad (MR) verbon­den. De uitvoering is vastgelegd in het MR-reglement en regelt de inspraak voor ouders en personeel. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten, de directeur is namens het bevoegd gezag als adviseur aanwezig. De MR kent een voorzitter en een secretaris / penningmeester. De zittingsperiode is minimaal 3 jaar en de raad vergadert ongeveer 8 keer per jaar en bij bijzondere gelegenheden. Sommige besluiten worden slechts genomen na advisering of instemming van de MR. In het jaarverslag vermeldt de MR waar zij zich zoal mee heeft beziggehouden.
De belangen van alle scholen worden behartigd in de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad).


 

Van links naar rechts:
Maikel ten Kate, Inge Böckel, Maaike Visser, Filip Lijnen, Ayten Üstüner en Marianne van der VeenVia het menu kunt u de verslagen van de MR vergaderingen vinden.
Mocht u vragen hebben aan de MR dan kunt u een mail sturen naar 
mr@bs-ontmoeting.nlBeschikbare documenten:


​Kader medezeggenschapsreglement