Vanaf schooljaar 2020-2021 publiceren wij geen nieuwsbrief en foto's meer via de Website. U kunt alle informatie en foto's bekijken via ons digitale ouderportaal ISY.
Mocht u een code hebben, dan kunt u inloggen via https://bs-ontmoeting.isy-school.nl/