Over ons

Het kiezen van een school voor uw kind is een belangrijk moment. Uw kind brengt er een belangrijk
deel van zijn of haar leven door en er wordt ook de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling.
We willen u graag informeren over onze school. Dat doen we door op de website niet alleen
praktische informatie te plaatsen, maar ook ontwikkelingen en activiteiten. Als u daar nieuwsgierig
van bent geworden en met eigen ogen wil zien hoe wij werken, nodigen we u graag uit om contact
op te nemen voor een rondleiding.

SALTO-school de Ontmoeting werkt vanuit de visie van het Jenaplanonderwijs en komt voort uit de
ideeën van Peter Petersen. Daarbij is het individu het uitgangspunt voor het onderwijs. Iedereen is
uniek en mag er zijn. Op onze school ontmoeten kinderen zichzelf, de ander en elkaar, zodat ze zich
ontwikkelen tot zelfstandige, sociaal vaardige en verantwoordelijke mensen. Het team van De
Ontmoeting staat klaar om het beste uit zichzelf en uit de kinderen te halen. We ontdekken onze
talenten en zetten deze in om de volgende stap in de ontwikkeling te bereiken. Dit doen wij door ons
onderwijs af te stemmen op het kind en door kinderen eigenaarschap te geven over wat zij willen leren.

Naast het leren staat welbevinden hoog in ons vaandel. Kinderen hebben bij ons op school plezier,
voelen zich gelukkig en ervaren de school als veilig en vertrouwd. We betrekken kinderen bij het
onderwijs, waardoor kinderen eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling. Binnen deze omgeving
voeden we samen met ouders de kinderen op tot mondige burgers die van betekenis zijn voor zichzelf,
voor anderen en voor een duurzame wereld. Daarom leren we kinderen samen te werken, te vieren, te
spelen en te spreken. De leerkrachten begeleiden hen hierin en geven sturing aan dit proces.
Niet gek, dat dit onze kernwaarden zijn: Samen, Ontdekken, Betrokkenheid en Eigenaarschap.
Onze missie, visie en kernwaarden brengen we tot leven via het onderwijsconcept van Jenaplan.
Daarmee bereiken wij ons doel dat ieder kind binnen zijn eigen ontwikkeling zijn talenten ontdekt en
stappen zet op weg naar een mooie toekomst!